Rex Gen

Rex Gen

Rex Gen
RexGen The world’s leading video processing application technology

RexGen Co, Ltd được thành lập năm 2002 sau rất nhiều kinh nghiệm của một số dự án, video ứng dụng công nghệ xử lý cao nhất để cung cấp cho khách hàng cùng với các dịch vụ xử lý video tích hợp. Công nghệ xử lý video này được sử dụng trong một phạm vi rộng các ứng dụng và thị trường, cung cấp và cải thiện hiệu suất hoạt động đáng kể đối với an ninh hiện có, an toàn của cuộc sống dân sự và hệ thống bãi đậu xe.

Trụ sở chính tại Hàn Quốc với các cơ sở sản xuất đang hoạt động, RexGen đang trong kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài. Văn phòng tiếp thị đặt tại Seoul để đảm bảo sự hiện diện cho chiến lược và hỗ trợ trên thị trường toàn cầu. RexGex cung cấp những sản phẩm mà bất kỳ công ty nào có thể cạnh tranh hiệu suất sản phẩm với khả năng tư vấn chuyên nghiệp. Các sản phẩm chính là RexWatch Road, RexWatch City, RexWatch Speed, RexWatch Parking, RexWatch Car và RexWatch Crossway.
Support Online
Technical Team
Technical
+84 28 3846 1292
Sales Team
Sales Team
(+84) 928 955 968
Statistics
  • Online9
  • This month20,446
  • Total1,532,401
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second